Stoma Bakımı


Stoma ameliyatı geçirip sonrasında stomalı hayata alışmak kolay değildir. Doğru hazırlık, doğru tavsiye, doğru ürünler ve destek bu konuda yardımcı olabilir. Coloplast, stoma bakımına yönelik dünyanın önde gelen üreticilerden biridir. Ürün yenilikçiliği konusundaki "dinle ve çare ol" yaklaşımımız, stoma bakımında standartları belirleyen ostomi ürünleri ve aksesuarları üretebilmemizi ve böylece dünya çapında ostomili bireylerin hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerine yardımcı olmamızı sağlar.

Stoma nedir?

Stoma nedir?

Stomanın tam olarak ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamak, bunun günlük hayatınızı nasıl etkileyebileceği konusundaki kontrolü ele almanızda ilk önemli adımdır. Stomanın ne olduğunu anlamak
Kapat

Stoma nedir?

Stoma, hastalığın ortadan kaldırılması ve semptomların giderilmesi amacıyla yapılan bir ameliyatın sonucudur. Bağırsaklardan feçesin veya idrar yolundan idrarın geçmesini sağlamak için oluşturulan yapay bir açıklıktır.

Stoma bağırsağın sonlandığı bir noktada oluşturulur ve stomayı (açıklığı) oluşturmak üzere karın boşluğunuzun yüzeyine getirilirek ağızlaştırılır. 

Sindirim sistemi ve üriner sistemle ilgili üç tür stoma vardır, bunlar şu şekildedir: Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi.

Üç farklı stoma türü

Kolostomi

Kolostomi

Kolostomi gerçekleştirildiğinde, kalın bağırsağınızın bir bölümü (kolon olarak adlandırılır), stomayı oluşturmak üzere karın boşluğunuza ağızlaştırılır. Stoma dışkının atılmasını sağlar. Kolostomi genellikle karın boşluğunun sol tarafında oluşturulur. Bağırsağın bu bölümündeki dışkı tipik olarak katıdır. Stomaya sahip olmak, dışkı çıkışı kontrolünün kaybedilmesi anlamına gelir ve bu nedenle, dışkının toplanması için bir stoma torbası gerekir 

İki tür farklı kolostomi ameliyatı vardır: Uç kolostomi ve halka kolostomi.  

İleostomi

İleostomi

İleostomi gerçekleştirildiğinde, ince bağırsağınızın bir bölümü (ileum olarak adlandırılır), stomayı oluşturmak üzere karın boşluğunuza ağızlaştırılır. Stoma dışkının atılmasını sağlar. İleostomi genellikle karın boşluğunun sağ tarafında oluşturulur. Bağırsağın bu bölümündeki dışkı tipik olarak yumuşak ve suludur. Stomaya sahip olmak, dışkı çıkışı kontrolünün kaybedilmesi anlamına gelir ve bu nedenle, dışkının toplanması için bir stoma torbası gerekir 

İki farklı tür ileostomi ameliyatı vardır: Uç ileostomi ve halka ileostomi.  

Ürostomi

Ürostomi

Mesanede veya üriner sistemde sorun ya da hastalık olması nedeniyle normal idrar çıkışı gerçekleşemiyorsa, mesane fonksiyonunun yerini alacak şekilde idrarı yönlendirilecek bir yol oluşturulması gerekir. Buna ürostomi, ileal kanal veya Bricker mesane adı verilir.

Ürostomi gerçekleştirildiğinde bağırsağın izole bir bölümü karın boşluğunun sağ tarafına ağızlaştırılır ve idrar için bir çıkış noktası işlevi görür. Üreterler mesaneden ayrılır ve bağırsağın bu izole bölümüne bağlanır. Bağırsağın bu bölümü bir rezerv olarak görev göremeyecek kadar küçük olduğundan ve idrar çıkışını kontrol edecek bir kas veya kapak bulunmadığından, idrarın toplanması için bir ürostomi torbası gerekir.

Kapat
Neden ostomi torbası kullanmam gerekiyor?

Neden ostomi torbası kullanmam gerekiyor?

Stomanızdan gelen çıkışı güvenli ve uygun şekilde toplamak için bir ostomi torbasının kullanılması gerekir. Ostomi torbası kullanımıyla ilgili pratik bilgiler
Kapat

Neden ostomi torbası kullanmam gerekiyor?

Ostomi türüne bağlı olmaksızın stomadan gelen çıkışın tamamının güvenli ve uygun şekilde toplanması gerekir. Ostomi torbası bu noktada devreye girer. Bu torbalar stoma çevresindeki karın boşluğu derisine yapışarak çıkışı toplamak üzere tasarlanmıştır.

Güvenli ve gizli

Ostomi torbanızın tasarımı size yapılan işlemin kolostomi, ileostomi veya ürostomi olmasına bağlıdır. Stoma bakım hemşireniz sizin için hangi tasarımın uygun olduğunu gösterecektir, ancak torbaların önemli bir bölümü güvenli ve gizlenebilir yapıdadır. Siz söylemedikçe kimse böyle bir torba kullandığınızı bilmeyecektir.

Karın bölgenizde bir ostomi torbası kullanmanız gerektiğini kabul etmek ilk etapta zor olabilir; ancak kısa sürede yaşamınıza önceden olduğu gibi devam edebileceksiniz.

Kapat
Stomanız günlük hayatınızı nasıl etkileyebilir?

Stomanız günlük hayatınızı nasıl etkileyebilir?

Stoma ile yaşamaya alışmanız zaman alacaktır. Ancak bunun spordan sosyal hayata kadar eskiden yaptığınız şeyleri yapmanızı engellemesi için bir neden yoktur. Stoma ile günlük hayat
Kapat

Stomanız günlük hayatınızı nasıl etkileyebilir?

Stoma ameliyatından sonra iyileşmek için zamana ihtiyacınız olur. Bu gayet normal bir durumdur ve iyileşmek için gereken süre kişiden kişiye farklılık gösterir. Ameliyattan sonraki ilk haftalarda stomanız boyut ve çıkış bakımından değişecektir. Ayrıca söz konusu haftalarda kilo alabilir veya verebilirsiniz.

Torba kullanmaya başlamak

Kolostomi veya ile ostomiye sahip olmak, ne zaman dışkı çıkışı olacağını, ürostomi durumunda ise ne zaman idrar çıkışı olacağını kontrol edemediğiniz anlamına gelir. Bu durum, çıkışı toplamak için torbayı sürekli olarak kullanmanızı gerektirir.

Sağlıklı cilt

Torbanın uygun şekilde yapışması için stoma çevresindeki cildin sağlıklı olması son derece önemlidir. Torba doğru şekilde takıldığında stomadan koku gelme riski olmaz ve cildin tahriş olma riski de azalır. Hastaneden ayrılmadan önce size gerek stoma torbanızı seçme ve kullanma gerekse cilt bakımı konusunda eğitim verilecektir.

Beslenme

Genellikle normalde olduğu gibi yiyip içebilirsiniz. Stomanızın farklı yiyeceklere nasıl tepki verdiğini izlemeye çalışmanız faydalı olacaktır. Almanız gereken özel önlemler varsa stoma bakım hemşireniz veya hekiminiz size bu konuda tavsiye verecektir.
Genel olarak stomanız çalışma, sosyalleşme, spor yapma, seyahat etme veya diğer hobiler açısından engel teşkil etmez. Hayatınıza devam ederken yaşam kalitenizi belirlemede genel sağlık durumunuz -hem fiziksel sağlık, hem de akıl ve ruh sağlığı bakımından- büyük rol oynayacaktır.

Bu konuda konuşun

Bu konuda konuşunHiçbir şey neler yaşadığınızı gerçekten anlayan birinden daha fazla yardımcı olamaz. Kesinlikle yalnız değilsiniz; dünya genelinde 1,9 milyon kişi stomaya sahiptir. Yerel hasta örgütleri ve çevrimiçi destek grupları, toplantılar ve çevrimiçi sohbetler vasıtasıyla kullanışlı önerileri öğrenme, ilham alma ve kişisel yardım konularında destek sunmaktadır.

Kapat

Stomalı Bireyin Psikolojik Yolculuğu

Çare Coloplast ekibi olarak Klinik Psikolog Cafer Çataloluk ile ‘Stomalı Birey ve Psikolojik Yolculuğu’nu konuştuk. Ameliyat sonrasında ‘stoma ile tanışma’ ile başlayan bu yolculukta bireyler ve yakınları zaman zaman sorunlara baş etme güçlükleri yaşayabilir. Bu oldukça normal bir süreçtir. Önemli olan bu sorunların aşılabileceğini bilmek ve daha önceki yaşam alışkanlıklarına stoma ile birlikte uyum sağlayabilmektir.

Klinik Psikolog Cafer Çataloluk, videolarda ‘Stomalı Bireyin Psikolojik Yolculuğu’nda geçilen bu süreçlerin özetini yaparken baş etmeyi kolaylaştırıcı bazı bilgiler de veriyor.

Unutmayın Çare; stomalı yaşamdan korkmamaktır!

Ürün aileleri

Alterna® Free - daha fazla kullanım rahatlığı sağlayan özelliklere sahip, güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Alterna® Free - daha fazla kullanım rahatlığı sağlayan özelliklere sahip, güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Kolostomi, ileostomi ve ürostomiye yönelik Alterna Free ostomi ürünlerinin spiral yapışkan özelliği vardır. Alterna'nın benzersiz özelliğiyle hem güvenli hem de cildi dostu bir ürün olmasını sağlar. Daha fazla bilgi
Kapat

Alterna® Free - daha fazla kullanım rahatlığı sağlayan özelliklere sahip, güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Alterna Free torbalar daha fazla kullanım rahatlığı sunan çeşitli özelliklere sahiptir.  Açık ve kapalı torbalardaki etkili filtre, kokuyu nötralize eder ve torbanın yukarı doğru şişerek gereksiz çıkıntı yapması riskini en aza indirger. Açık torbalardaki saklanabilen (Hide-away®) çıkış bölümünün boşaltılması ve temizlenmesi kolaydır ve kapatma kelepçesi gerektirmeden kolayca kapatılabilen entegre VELCRO® kapanma sistemi ile bir araya getirilmiştir.  Çoklu hazneler içeren ürostomi torbaları torbaya düz ve gizli bir profil kazandırır, ayrıca sıçrama sesinin azalmasını sağlar. 

Güvenli

• Stoma çevresindeki cilde güvenli şekilde yapışır, ancak çıkarılırken acıya neden olmaz

• Erozyona dirençlidir, cildi tahriş olmaya karşı korur

 Cilt dostu

• Ciltteki fazla nemi emer

• Cildin normal pH dengesini korur

Alterna Free ostomi ürünleri yelpazesi kolostomi, ileostomi ve ürostomiye yönelik çözümler sunar.  

 


Alterna Free 1 parçalı ürünler

Maksimum gizlilik için hepsi bir arada ürün. 

 


 


Alterna Free 2 parçalı ürünler

Alterna 2 parçalı ürün, spiral yapışkanın, torbanın adaptöre güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olmanızı sağlayan duyulabilir 'klik' sesiyle bir araya getirildiği iki parçalı bir mekanik bağlantı sistemidir.  

 


Kapat
Alterna® - güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Alterna® - güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Kolostomi, ileostomi ve ürostomiye yönelik Alterna ostomi ürünlerinin spiral yapışkan özelliği vardır. Alterna'nın benzersiz özelliğiyle hem güvenli hem de cildi dostu bir ürün olmasını sağlar. Daha fazla bilgi
Kapat

Alterna® - güvenli ve cilt dostu ostomi ürünleri

Güvenli

• Stoma çevresindeki cilde güvenli şekilde yapışır, ancak çıkarılırken acıya neden olmaz

• Erozyona dirençlidir, cildi tahriş olmaya karşı korur

Cilt dostu

• Ciltteki fazla nemi emer

• Cildin normal pH dengesini korur

Alterna ostomi ürünleri yelpazesi kolostomi, ileostomi ve ürostomiye yönelik çözümler sunar. 

Alterna 1 parçalı ürünler

Alterna 1 parçalı ürünler

Maksimum gizlilik için hepsi bir arada ürün.
Alterna 2 parçalı ürünler

Alterna 2 parçalı ürün, spiral yapışkanın, torbanın adaptöre güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olmanızı sağlayan duyulabilir 'klik' sesiyle bir araya getirildiği iki parçalı bir mekanik bağlantı sistemidir.


Kapat
Brava® ostomi yardımcı ürünleri

Brava® ostomi yardımcı ürünleri

Yeni Brava® aksesuar yelpazemiz sızıntıyı azaltma ve cildi koruma amacıyla tasarlanan ürünler sunar. Bu ürünler aynı zamanda farklı vücut şekilleri ve ihtiyaçlar için kişiye özgü çözümler sunmaya yardımcı olur. Brava ürünleri
Kapat

Brava® ostomi yardımcı ürünleri

Brava® Şekillendirilebilir halka

Brava® Şekillendirilebilir halka

Cildin stoma çıkışından korunması amacıyla stoma ile ürün arasında sıkı bir yalıtım oluşturmak için şekillendirilebilir bir halka kullanılır.

Brava Şekillendirilebilir Halka daha sıkı uyum sağlamak üzere en kalıcı halka olarak tasarlandığı için sızıntıya karşı daha uzun süreli koruma sağlayan kuvvetlendirilmiş bir formülasyon sunar. Kullanımı kolaydır ve vücut şeklinize uyum sağlayacak biçimde şekillendirilebilir.

 

 

Brava Elastik Bant

Brava® Elastik Bant

Bant, daha fazla güven ve daha uzun kullanım süresi sağlamak üzere adaptörün yerinde kalması amacıyla kullanılır. Brava Elastik Bant bir yandan hareket özgürlüğü sunarken diğer yandan adaptörün güvenli şekilde yerinde kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bunu elastikliği sayesinde sağlar. Dolayısıyla, yukarıda yer alan bir rafa uzandığınızda veya ayakkabı bağlarınızı bağlamak için eğildiğinizde, bandın vücudunuzla birlikte hareket edeceğinden ve ürünün yerine oturmuş şekilde kalacağından emin olabilirsiniz. Bu da ürünü daha fazla güvenle ve daha uzun süre kullanabileceğiniz anlamına gelir.

 

Brava® Kemer

Brava® Kemer

Ürünün yerinde kalmasını sağlamak amacıyla adaptöre ekstra destek sunmak için bir kemer kullanılır. Karın bölgeniz düzgün değilse veya yuvarlak ise kemer son derece kullanışlı olabilir.

Brava Kemer yumuşak ve rahat malzemeden üretilmiştir ve kullanımda gizlilik sunmaktadır. Cilt dostudur, uygulaması kolaydır ve kemerin hem standart hem de ekstra büyük boyutu vardır, bunlar vücudunuza uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir. 

 

Brava® Yapışkan Çıkarıcı Sprey ve Mendil


Brava® Yapışkan Çıkarıcı Sprey ve Mendil

Yapışkan çıkarıcı sprey ürünün çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Brava Yapışkan Çıkarıcı Sprey hafiftir ve kutunun tamamı boşalana kadar kullanılabilir. Yanma hissine neden olmaz ve saniyeler içinde kurur, böylece yapışmayı etkilemez, cildi yeni bir adaptör uygulanacak durumda bırakır 

Yapışkan çıkarıcı mendiller ciltte kalan yapışkan kalıntılarının hassas şekilde çıkarılması amacıyla kullanılır. Brava Yapışkan Çıkarıcı, ciltteki kalıntıyı çıkarır ve saniyeler içinde kurur. Bu koruyucu mendil, boyutundan ötürü seyahat sırasında kullanışlıdır.

 

Brava® Cilt Koruyucu Sprey ve Mendil

Brava® Cilt Koruyucu Sprey ve Mendil

Cilt koruyucu spreyi cildi çıkıştan korumak için cilt üzerinde koruyucu bir film tabaka oluşturur. Brava Cilt Koruyucu Sprey yanma hissine neden olmaz ve vücut atıkları ile yapışkanlardan kaynaklanan cilt sorunlarını azaltır. Saniyeler içinde kurur ve cilt üzerinde kalıntı oluşturmaz, cildi yeniden yapışkan uygulanacak durumda bırakır.

Cilt koruyucu mendil, cildi çıkıştan korumak için üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturur. Brava Cilt Koruyucu Mendil yanma hissine neden olmaz; vücut atıkları ve yapışkanlardan kaynaklanan cilt sorunlarını azaltır. Saniyeler içinde kurur ve cilt üzerinde kalıntı oluşturmaz, cildi yeniden yapışkan uygulanacak durumda bırakır. Bu koruyucu mendil, boyutundan ötürü seyahat sırasında kullanışlıdır.

 

Brava® Pudra


Brava® Pudra

Pudra, torbanın uygun şekilde uyum sağlaması için ciltteki nemi emmek üzere kullanılır.  Brava  Pudra cildin kuru kalmasını sağlar ve ciltteki tahrişi azaltır.

 

Brava® Koruyucu KremBrava® Koruyucu Krem

Koruyucu krem tahriş olan cildin çıkıştan korunması veya iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Brava Koruyucu Krem, bariyer ve nemlendirici bir etki sağlayarak çatlaklı, kuru ve tahriş olmuş cildin yönetilmesine yardımcı olur. Bariyer, uzun süreli etki gösterir ve ürünü kullanabilmeniz için bantlarla pansuman malzemesinin uyum sağlamasını sağlar. 

 


 

Brava® Kayganlaştırıcı Deodorant

Kayganlaştırıcı Deodorant kokuyu nötralize etmek için kullanılır ve çoklu kayganlaştırma etkisi vardır. Çoklu kayganlaştırma etkisi içeriğin her zaman torbanın dibinde kalmasını, stoma çevresinde olmamasını sağlar.

Brava Kayganlaştırıcı Deodorant ayrıca torbanızı boşaltmanızı da kolaylaştırır.

Kapat

Kullanıcı öyküsü

Aisha

Evli ve iki çocuk annesi olan Aisha olumlu düşünme sayesinde ostomi ameliyatının üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor.

“1990 yılında, sadece 19 yaşındayken bana Ülseratif Kolit tanısı kondu..." Aisha'nın öyküsünü okuyun
Kapat

Aisha'nın öyküsü

1990 yılında, sadece 19 yaşındayken bana Ülseratif Kolit tanısı kondu. Bunu takip eden 15 yıl boyunca birçok kez hastaneye yattım ve 2008 yılında ileostomi ameliyatı geçirene kadar ciddi ölçüde ağrı çektim. Ameliyattan sonraki ilk günlerde nasıl göründüğünüzü, insanların size nasıl baktığını düşünmek, işinize yarayacak olan doğru ürünleri bulmak ve denemek zor gelebilir; ama gerçekten de tünelin sonunda bir ışık var.

Stoma Bakım Hemşirem karşılaştığım sorunların her aşamasında bana yardımcı oldu ve bu sorunlardan yola çıkarak farklı bir ürün denememi önerdi. Zaman aldıysa da sonunda hedefe ulaştım! Şimdi işime yarayan bir ürün kombinasyonum var. İleostomi ameliyatı geçirmemin en büyük avantajı artık ağrı olmadan yürüyüşe çıkabilmek, oğullarımla oyun oynarken onları sırtıma aldığımda birkaç saniye içinde dayanılmaz acıyla karşılaşmamak ve amuda kalkmak gibi basit ama gençlik yıllarımda rahatlıkla yapıp ömrümün yarısı boyunca karşılaşacağım ağrıdan ötürü aklımdan bile geçiremediğim bir hareketi yapabilmek oldu.

Stoma alışması zor olan bir şey ama biraz olumlu düşünerek ve uygun şekilde yardım alarak, benzer durumda olan herkesin tıpkı benim gibi bunu yapabileceğinden eminim.

 

Aisha, 
Evli ve İki Çocuk Annesi

Kapat
Masaüstü versiyonu görüntüle